ŻŁOBEK W OŚWIĘCIMIU

Zapraszamy do żłobka tworzonego w ramach projektu

„Szansa dla ciebie” RPMP.08.05.00-12-0070/21,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Całkowita kwota dofinansowania: 1 423 109,17 PLN, wkład UE: 1 209 642,79 PLN

 

Dowiedz się więcej

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszej żłobkowej rodziny!

Wierzymy, że każde dziecko ma ogromny potencjał rozwojowy. Nasz wszechstronny program edukacyjny stymuluje ciekawość, wspiera rozwój poznawczy oraz umożliwia odkrywanie świata przez zabawę.

Wspieramy kreatywność i samodzielność, zapewniając różnorodne zabawki i materiały edukacyjne.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej przestrzeni
i poznania opiekunów oraz programu edukacyjnego. Umów się na spotkanie z naszą dyrekcją, podczas którego odpowiemy na wszelkie pytania i przedstawimy naszą placówkę.

O projekcie

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Szansa dla ciebie”.
RPMP.08.05.00-12-0070/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu „Szansa dla ciebie” jest umożliwienie 50 opiekunom prawnym dzieci do lat 3 z obszaru powiatu Oświęcimskiego powrotu do aktywności zawodowej, a także godzenie życia zawodowego i prywatnego osobom pracującym, poprzez utworzenie 50 miejsc opieki w żłobku w Oświęcimiu. Projekt realizowany jest od 01-01-2022 r. do 30-09-2023 r.